LIGHTNING EVENT PHOTOGRAPHY | Yushikai v TSKC Interclub Comp Sept 2013

IMG_7318IMG_7320IMG_7322IMG_7325IMG_7331IMG_7332IMG_7342IMG_8315-2IMG_7343IMG_8318IMG_7353IMG_7356IMG_8329IMG_8334IMG_8343IMG_8347IMG_8350IMG_8351IMG_8356IMG_8359